Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/partners/public_html/inc/head_operations.php on line 8
TM Watch® - Интелектуална Собственост - Сфери на дейност - МС Партнърс

Сфери на дейност - Интелектуална Собственост - TM Watch®

TRADEMARK WATCH е дългосрочна услуга, разработена така, че притежателят на търговска марка да получава конкретна информация за заявените и регистрирани търговски марки, имащи действие на територията на България за периода на наблюдение.

Съществуват три различни версии на тази услуга – в зависимост от нуждите на всеки клиент можем да осъществим следното наблюдение:

  • конкретна марка, притежавана от клиента;
  • конкретен клас от стоки или услуги;
  • конкретен конкурент на пазара като заявител на търговски марки. 

ОБЕКТ НА НАБЛЮДЕНИЕ
В зависимост от нуждите на клиента можем да осъществим наблюдение на публикациите в официалния бюлетин на Патентното ведомство за една марка; за клас от стоки или услуги; за конкретен заявител.

ПЕРИОД НА НАБЛЮДЕНИЕ
Предлагаме тази услуга за период от минимум една година.

РЕЗУЛТАТИ
Ще Ви представим подробни месечни отчети за осъщественото наблюдение и намерените марки. В зависимост от резултатите ние ще Ви изпратим и нашия професионален анализ, и предложение за действия, ако преценим, че са намерени проблемни марки.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА УСЛУГАТА TRADEMARK WATCH

  • получавате актуален анализ за търговската марка, която притежавате, и за търговските марки на своите конкуренти;
  • получавате конкретно професионално предложение за действия срещу потенциални нарушители на търговската Ви марка;
  • получавате възможност за подновяване действието на търговската Ви марка при специална отстъпка от размера на хонорара;
  • като допълнително предимство ще получите и отстъпка за всички услуги, предоставени от нас относно въпроси, свързани с интелектуалната собственост.

© 2008 - 2020 МС Партнърс. Всички права запазени.
Уеб дизайн и програмиране: M3 Web